Integral Mindfulness

Trivsel24syv

YOU - all inclusive

Integral Mindfulness

 

I Integral Mindfulness arbejder vi med 9 omdrejningspunkter for identitets- og bevidshedsudvikling. Hvert omdrejningspunkt inkluderer alle underliggende omdrejningspunkter, og dermed opnår vi en fuldkommenhed uden tab af erfaringer, visdom og indre relationer. Der er altså ikke noget vi skal af med, eller noget der er forkert og skal ryddes af vejen. Integral Mindfulness er udviklet ud fra Den Integrale Model, og dermed en af de mest holistiske tilgange til arbejdet med mindfulness.

 

De 9 omdrejningspunkter beskrives herunder i en forkortet udgave:

 

1. Det fysiske selv

Her inddrager vi kroppen i vores arbejde med mindfulness. Vi inddrager kropsbevidsthed, hvilket er nødvendigt for at opnå mere livskvalitet gennem mindfulness. Vi kender alle til forskellige kropsoplevelser og kropsfornemmelser, som vi kan blive indlejret i og indetificeret med. Vi tror vi er vores krop, og det kan for mange af os af og til opleves stressende. Tænk på, at dine tanker kan være i fortiden og fremtiden, men det eneste, der er tvunget til at være i nutiden, er din krop. Arbejdet med kroppen i mindfulness betyder for de fleste en ny indsigt og dermed mere harmoni og afslapning i hverdagen.

 

2. Det følelsesmæssige selv

Vi er ofte indlejret i vores følelser og reagerer ud fra dem. Vi identificerer os med vores følelser, og reagerer dermed ofte uhensigtsmæssigt og reaktivt. Vi bliver nemt taget af vores følelser, og vi tror vi er vores følelser. Via mindfulnessøvelserne lærer vi at rumme vores følelser, og blive i os selv, når andre mennesker forsøger at projicerer deres negative energi over i os. Følelserne kan også være fysiske og opleves som kropsfornemmelser. Når vi gør følelsen til objekt for vores opmærksomhed, kan vi bedre blive opmærksomme på vores udækkede behov og reagere derefter.

 

3. Det begrebsmæssige selv

Her arbejder vi med vores tanker, der for mange kan være trickeren til både kropslige og følelsesmæssige oplevelser. I mange situationer er vi fuldstændig identificeret med vores tanker. Vi tror, vi er vores tanker, vi tror, vi er vores sind. Vi lærer at gøre vores tanker med tilhørende følelser og fysiske kropsfornemmelser til objekt for opmærksomhed, og dermed opdager vi, hvordan sindet kører rundt i manegen med os. Vi får dermed mulighed for, at dis-identificere os fra vores tanker og gøre op med vanesindet.

 

4. Rolle-regel selvet

Vi indentificerer os med nogle bestemte billeder af os selv, som vi kalder vores former. Via mindfulnessøvelser udforsker vi vores former, og hvorledes de enkelte former har deres egne tanker, følelser og sansninger. Ofte kan en form hænge sammen med en anden form, så der er tale om flere forskellige negative selvbilleder. Vi lære at integrere vores former med tilhørende tanker, følelser og kropsfornemmelser, så vi kan tage ejerskab af dem og gøre dem til objekt for vores opmærksomhed. Tænk over, at galleriet af rolle-regler nemt kan overstige 200 forskellige, og du identificerer dig nemt med flere end 30 forskellige roller-regler hver eneste dag.

 

5. Det modne JEG

Hvis vi tager udgangspunkt i, at vi IKKE er vores krop, vores følelser, vores tanker, vores former, personlighedssider eller velkendte selvbilleder, hvem er vi så?

Det er nu, at indentiteskriserne dukker op.

Vi lærer ud fra det modne JEG at inkludere vores former og gøre dem til objekt for opmærksomhed. Med andre ord: Vi er et modent JEG. Det vil sige, at vi stadig har både former, tanker, følelser og kropsfornemmelser og kan inkludere dem, når de dukker op. Vi har f.eks. følelser, men vi er ikke vores følelser, og er ikke længere indentificeret med dem. Vi begynder at tage autoriteten over vores eget liv, og vi reagerer ikke på baggrund af de underliggende omdrejningspunkter - vi inkluderer og transcenderer. Vi er selvreflketerende og tackler livets udfordringer ud fra et voksent og modent identitesniveau. JEG'et bliver vores tjener - ikke vores herre.

 

6. Det autentiske selv

Men hvem er vi så, hvis vi ikke er det modne JEG?

Vi bevæger os i retning af at være autentisk. Vi træder i karakter.

Det kan føles som om at tingene kommer let til os. Vi hviler ind i en tillid fra øjeblik til øjeblik og møder verden med åbenhed. Vi oplever, at vi kan have tillid til vores sanser og vores intuition. Vores krop, sind og ånd hænger sammen og vi inkluderer alle underliggende omdrejningspunkter. Med andre ord: Vi er det autentiske selv.

At være indlejret i det autentiske selv, er at leve i det nuværende øjeblik og være i vores sanser, føleser og intuitive tanker.

 

7. Verdensselvet

Det syvende (samt ottende og niende) omdrejningspunkt er ikke et strukturniveau, men et tilstandsniveau. Det er tilstande, som åbner og lukker sig, og det kan de gøre fra alle underliggende niveauer. Vi kalder det syvende omdrejningspunkt for verdensselvet eller verdenssjælen. Her vågner vi op til en erfaringsbaseret oplevelse af, at vi er forbundet med hinanden - alle mennesker, dyr, levende væsener og naturen. Integral psykologi kalder også niveauet for det "psykiske niveau" eller vidnet.

 

8. Det subtile selv

Det ottende omdrejningspunkt for identitetsudvikling beskrives som en sammensmeltning. En sammensmeltning med det guddommelige hvor formernes verden opleves på et subtilt niveau. Det erfares som værende selve kærligheden, freden, friheden eller lyset. Oplevelser og erfaringer med dette omdrejningspunkt kan være forbundet med intense følelser af lykke eller ekstase som i en orgastisk oplevelse.

 

9. Det kausale selv

Det niende omdrejningspunkt er formløst. Det indbefatter fuldstændig aldeles væren - formløs væren. Identifikation med naturen ophører, idetifikationen med vores køn ophører. Det er et omdrejningspunkt, hvor der kun er subjekt - ren subjekt som formløs væren.

 

Kontakt os uforpligtende for et møde, hvor vi kan fortælle mere, om din virksomhed/institutions muligheder med Integral Mindfulness. Du er meget velkommen til at ringe til Peter Sivebæk 22 23 99 00, eller bruge kontaktformularen. Vi ser frem til mødet.

Trivsel24syv - Stadionvej 87 - 6000 Kolding - Tlf. 22 23 99 00 - info@trivsel24syv.dk - www.trivsel24syv.dk - CVR 33528752